Tentang Rumahsda.com

08.56 Muhamad Akbar Bin Widayat 0 Comments

Assalamualaikum Wr Wb,

Rumahsda.com adalah sebuah media website konsultan berdagang Anda. Kami memiliki petani dan peternak yang terdaftar yang ingin memperluas jangkaukan pasar meraka. Sehingga peran Rumahsda.com adalah menjadi konsultan berdagang antara pemilik produk dengan pembeli.

http://rumahsda.com

Terdapat sebuah misi dan misi kami untuk mewujudkan Rumahsda.com menjadi media yang tepat dalam berdagang hasil Sumber Daya Alam Indonesia.

Visi:
Rumahsda mengutamakan kejujuran, keadilan, kemakmuran, dan kerjasama dengan semua pihak yang terlibat dalam berdagang bersama rumahsda.com.

Misi:
1. Mendaftar dan membina petani dan peternak.
2. Memberikan servis konsultan berdagang.
3. Membangun kepercayaan dengan selalu menanamkan kejujuran.

Semoga bermanfaat bagi semua. Amin

Wasalamualaikum Wr Wb.

0 komentar:

terimakasih komentarnya